תבניות אתרים לבחירתכם


תבנית: 19
גודל מלא
תבנית בפעולה
לחץ להזמנה
תבנית: 20
גודל מלא
תבנית בפעולה
לחץ להזמנה
תבנית: 21
גודל מלא
תבנית בפעולה
לחץ להזמנה

תבניות נוספותחשוב

חשוב
הדוגמאות ניתנות לשינוי באופן כזה שלא ניתן יהיה לזהותן.
תוכלו להפוך את האתר ליחודי בקלות רבה.

  • ניקח את דוגמא 5 ונשנה אותה כך שלא נזהה איך נראה המקור.
  • הנה אופציה אחת לשינוייה: דוגמא 5
  • הנה אופציה נוספת: דוגמא 5